Werkvloer Coaching

Werkvloer Coaching van Retail Result helpt medewerkers verder in praktijksituaties op de werkvloer. Door het inzichtelijk maken van actie-reactie patronen, het effect van eigen communicatie, houding en gedrag en het onderscheid tussen een persoonlijke of zakelijke benadering ontstaat een bewustzijnsniveau welke het verschil maakt in professionaliteit.

Benieuwd wat Werkvloer Coaching voor uw organisatie kan betekenen? Neem direct contact met ons op!

Neem direct contact met ons op

Coaching: bewustwording van het eigen kunnen

Werkvloer Coaching van Retail Result helpt medewerkers verder in praktijksituaties op de werkvloer. Door het inzichtelijk maken van actie-reactie patronen, het effect van eigen communicatie, houding en gedrag en het onderscheid tussen een persoonlijke of zakelijke benadering ontstaat een bewustzijnsniveau welke het verschil maakt in professionaliteit.

Daarnaast spelen op de werkvloer diverse wetmatigheden een belangrijke rol. Deze zijn altijd aanwezig, echter vaak op de achtergrond en onzichtbaar. Met coaching op de werkvloer maken wij deze wetmatigheden zichtbaar en geven wij concrete handvatten om hiermee om te gaan. Retail Result biedt diverse vormen van Werkvloer Coaching aan.

Personal Coaching

Personal Coaching is een individueel traject. Het is bedoeld om vaardigheden en kwaliteiten (verder) te ontwikkelen en bij te sturen. In coaching gesprekken inventariseren wij eerst gedrag, ideeën en visie. Vervolgens nemen wij een specifiek vraagstuk onder de loep waarbij u samen op zoek gaat naar een passend antwoord. Na iedere sessie geven wij een opdracht mee om nader te oefenen of uit te werken. Persoonlijkheidsanalyse op basis van MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) vormt een wezenlijk onderdeel van een Personal Coaching traject van Retail Result.

Extra uitleg over Myers-Briggs Type Indicator

De MyersBriggs Type Indicator (MBTI) is een systematiek om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren. Het model is ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers op basis van theorieën van Carl Gustav Jung. De MBTI-vragenlijst onderscheidt 16 persoonlijkheidstypes en geeft uw persoonlijkheid weer op basis van vier dimensies:

  • Waar richt u uw aandacht op – Extraversion (E) of Introversion (I)
  • Hoe neemt u informatie op? – Sensing (S) of Intuition (N)
  • Hoe neemt u beslissingen? – Thinking (T) of Feeling (F)
  • Hoe gaat u om met de wereld om u heen? – Judging (J) of Perceiving (P)

De vier letters die uw persoonlijkheidstype weergeven, helpen u om uzelf en de interactie met anderen te begrijpen.

On the Job (één-op-één of per team)

Bij een On the Job coachingstraject van Retail Result is de coach aanwezig bij (een deel van) de dagelijkse werkzaamheden. De coach observeert uw medewerkers in hun dagelijks werk en richt de coaching op zaken die hij signaleert. Ook kan iedere medewerker zelf aspecten van zijn werkzaamheden aandragen waarbij die hulp kan gebruiken. Bijvoorbeeld: vastlopen in bepaalde taken, het aanspreken van klanten, commercieel afsluiten, delegeren of communicatie met collega’s.

De observatie wordt geëvalueerd en er wordt een Plan van Aanpak opgesteld.  Dit omvat de beoogde doelen, de resultaten en de aanpak om de gestelde doelstellingen te behalen. Deelnemers leren de eventuele knelpunten en obstakels te her- en te erkennen, waarna zij samen met de coach verbeteringen realiseren.

Benieuwd wat Werkvloer Coaching voor uw organisatie kan betekenen? Voor een afspraak of meer informatie neemt u contact met ons op.

0031 (0)36 522 10 16 info@retailresult.nl