Retail Result

Retail Result is dé trainingsorganisatie die zich specifiek richt op retail, hospitality en sales & marketing. Wij consulteren medewerkers op ieder denkbaar niveau; van verkoop tot directie. Met meer dan 20 jaar ervaring weet Retail Result uw doelstellingen centraal te stellen en te behalen.

Benieuwd wat Retail Result voor uw organisatie kan betekenen? Neem direct contact met ons op!

Neem direct contact met ons op

Functiegeschiktheidstest

Het Profielonderzoek XT™ is een test van de “complete persoon” en wordt voor vele doeleinden gebruikt. De test meet het leervermogen, de beroepsinteresses en de gedragsfactoren van de persoon. Het is een betrouwbaar onderzoek en gemakkelijk via het Internet af te nemen, zonder tussenkomst van derden.

Het Profielonderzoek XT wordt gebruikt voor selectie, promotie, training en zelfstudie, coaching, carrièreplanning en functiewaarderingen. Onze relaties waarderen dit onderzoek als zeer bijzonder. Het is een veelzijdige managementtool die op maat gemaakte functiemodellen levert. Deze modellen kunnen worden aangepast door de onderneming, de afdeling, of aangepast worden m.b.t. de positie, de geografische ligging of met iedere andere combinatie van voornoemde factoren.

De functiemodellen zijn zeer kenmerkend en zeer effectief, omdat zij de mogelijkheid bieden om kandidaten te matchen met uw meest productieve medewerkers. De matches laten zien of, en in welke mate, de kandidaten verschillen van uw beste medewerkers. Het matchen van medewerkers leidt tot een hogere productiviteit en grotere bevrediging in de functie en het vermindert negatieve factoren als stress, spanning, conflict, miscommunicatie en kostbaar verloop van personeel.

Situationeel Leidinggeven

Deze test geeft aan wat de voorkeursstijl van leidinggeven is en wat de totale effectiviteit per stijl is. Hoe stuur je jouw mensen aan en waarom doe je dat op die manier? Vaak doe je de dingen op gevoel, of je volgt het voorbeeld wat jij hebt (gehad) van jouw leidinggevende. Per definitie hoeft dat niet altijd de beste manier te zijn. Bij leidinggeven gaat het om een tweetal zaken: efficiëntie en effectiviteit. Kort gezegd komt het er eigenlijk op neer dat je er voor zorgt dat je medewerkers in een zo kort mogelijke tijd het beste resultaat behalen. Situationeel Leidinggeven is er op gericht om de stijl van leidinggeven aan te passen aan de persoon en/of de situatie, om zo te zorgen voor een optimale aansturing van medewerkers.

Johari - Retail Result

Johari

Deze test geeft nauwkeurig aan waar verbeterpunten liggen in communicatie. Het uiteindelijke doel is om op een effectievere manier doelen te realiseren.  De uitslag van de test wordt weergegeven in een zogenaamd JOHARI-window. Deze test dankt zijn naam aan de ontwikkelaars: JOe Luft en HARry Ingram. Het woord “window” is niet zomaar gekozen. Een venster is immers iets waardoor we naar binnen of naar buiten kunnen kijken. Wat zich erachter afspeelt weten we niet altijd precies. Het JOHARI- window biedt ons de mogelijkheid een overzicht te krijgen van datgene wat bekend is over het gedrag van mensen, en over hetgeen mensen communiceren.

Interplace BelBin

Voor elke organisatie is het van essentieel belang dat functies en verantwoordelijkheden door de juiste personen worden ingevuld. Geschiktheid voor een bepaalde functie is meer dan het hebben van de vereiste kwalificaties als opleiding en ervaring. Persoonlijke eigenschappen spelen een zeer belangrijke rol. Het karakter van een persoon moet passen bij de functie en bij de andere medewerkers. Bovendien zal de bedrijfscultuur zijn eigen eisen stellen.

Interplace BelBin verschaft informatie over de doorgaans moeilijk te vatten interacties tussen personen en geeft het inzicht in hoe mensen zich tot elkaar en tot hun werkzaamheden verhouden. Interplace BelBin integreert gegevens als zelfinschattingen, waarnemingen door observatoren en functievereisten, en maakt het mogelijk analyses te maken van de sterke en zwakke kanten van individuen en van teams. Deze worden omgezet in concrete en zinnige adviezen, uitgevoerd in klare taal en in termen van het teamrolmodel.

Interplace BelBin - Retail Result

Vaardigheidsmeter Coaching

Veel organisaties zijn bezig met het introduceren van coachingsprogramma’s. Managers moeten leren medewerkers te begeleiden naar betere prestaties. Dit proces van doorlopende feedback en begeleiding leidt tot hogere productiviteit, betere resultaten, meer arbeidsvreugde en betere onderlinge relaties. Managers, chefs en teamleden moeten beschikken over een verscheidenheid aan vaardigheden om effectief te kunnen coachen. De Vaardigheidsmeter: Coaching helpt je bepalen hoe goed je bent in die vaardigheden, en welke voor verbetering vatbaar zijn.

Met behulp van deze Vaardigheidsmeter beoordeel je jezelf op coachingsvaardigheden. Een bijzonder kenmerk van de Vaardigheidsmeter Coaching is, dat je ook feedback van anderen krijgt over hoe zij jou beoordelen op diezelfde vaardigheden.

Vaardigheidsmeter Communicatie

Succes in je werk is, behalve van vakkennis, in hoge mate afhankelijk van de manier waarop je communiceert met je omgeving. Iedereen ontwikkelt communicatieve vaardigheden van jongs af aan. Sommige vaardigheden blijken goed te werken. Andere zitten je eerder in de weg dan dat ze je helpen je doel te bereiken.  Deze test geeft meer inzicht in je eigen stijl van communiceren en op de impact daarvan op anderen. De vaardigheidsmeter geeft een sterkte/zwakteanalyse van de kandidaat. Een bijzonder kenmerk van de Vaardigheidsmeter Communicatie is, dat je ook feedback van anderen krijgt over hoe zij jou beoordelen op diezelfde vaardigheden.

MBTI Rapport - Retail Result

MBTI

Op basis van je antwoorden op 12 vragen wordt een MBTI®-rapport samengesteld. In totaal zijn er zestien types te onderscheiden. Ieder type met zijn eigenaardigheden. Vaak zul je jezelf herkennen. Soms niet. Dit kan je blinde vlek zijn. Praat er maar eens over met goede vrienden of familieleden.

MBTI® gaat dieper in op je persoonlijkheid dan een MDI Gedragsanalyse.

Doel van een MBTI®-rapport is om jezelf beter te leren kennen. Immers, hoe beter je jezelf kent, hoe beter je jezelf kunt ‘managen’ en dus ook je medewerkers kunt leiden, opleiden en begeleiden. En dit is het doel van je functie als leidinggevende.

Neem de tijd om het rapport door te lezen. Laat sommige zaken bezinken. Stel jezelf vragen. Uiteindelijk gaat het erom dat dit rapport uitnodigt om actie te nemen, iets te doen, te veranderen, te leren.

Benieuwd wat Retail Result voor uw organisatie kan betekenen? Voor een afspraak of meer informatie neemt u contact met ons op.

0031 (0)36 522 10 16 info@retailresult.nl