Beleidstoetsing

Beleidstoetsing brengt het verschil in kaart tussen de wenselijke en de werkelijke performance van medewerkers binnen de winkelorganisatie. Op basis van Kwaliteits Performance Indicatoren (KPI’s) wordt een scoreformulier samengesteld dat uiteindelijk de performance van uw medewerkers objectief in beeld brengt.

Wilt u de performance van uw medewerkers ook objectief in beeld brengen?

Neem direct contact met ons op

Beleidstoetsing: de performance van uw medewerkers objectief in beeld

Beleidstoetsing brengt het verschil in kaart tussen de wenselijke en de werkelijke performance van medewerkers binnen de winkelorganisatie. Het scoreformulier wordt samengesteld op basis van Kwaliteits Performance Indicatoren (KPI’s).

Retail Result Beleidstoetsing werkt als volgt:

  • Hoofdgebieden worden samen met de klant bepaald.
  • Per hoofdgebied worden de te onderzoeken items vastgesteld.
  • Van tevoren worden per item de scores op A, B, C en D-niveau omschreven. Dit verhoogt de objectiviteit van het onderzoek.
  • Objectiviteit maakt vergelijkingen mogelijk.
  • Per vestiging ontvangt u een locatieverslag compleet met scores.
  • Locatieverslagen en managementrapportages (op landelijk en rayonniveau) zijn beschikbaar binnen één week na het veldwerk.
    • Het rapport bevat heldere analyses, zwart-wit conclusies en concrete aanbevelingen die uitnodigen tot resultaatgerichte acties.

Breng ook het gedrag van uw medewerkers in kaart. Voor een afspraak of meer informatie neemt u contact met ons op.

0031 (0)36 522 10 16 info@retailresult.nl