Gevaarlijk?

‘Never was anything great achieved without danger.”

                                                        ― Niccolò Machiavelli

 

Dus succes komt altijd met gevaar? Ik denk dat Machiavelli het over risico heeft!

Maar risico nemen is niet altijd gevaarlijk.

Het wordt pas gevaarlijk als het onoverkomelijk is, als het gevaar in absolute zin het einde kan betekenen.

Anders gezegd; gevaar is risico als het om een spannende exercitie gaat waarbij de uitkomst misschien niet gunstig voor je is.

Wie een gevaarlijk risico neemt, is òf niet zo snugger òf er ongelofelijk van overtuigd dat het eigenlijk weer gewoon een spannende exercitie is waarbij het resultaat op de koop toe wordt genomen…….

Bent u er nog?

Martijn Witteveen